Bestyrelse

JENS PETER TOFT
BESTYRELSESMEDLEM

Jens Peter Toft er bl.a. adm. direktør i Selskabet af 11. december 2008 ApS og et datterselskab heraf. Formand for bestyrelsen i MipSalus Holding ApS og et datterselskab heraf. Næstformand for bestyrelsen i M. Goldschmidt Holding A/S. Medlem af bestyrelsen i Bitten og Mads Clausens Fond, investeringsforeningerne Danske Invest, Danske Invest Select, Profil Invest, Procapture og kapitalforeningerne Danske Invest Institutional og AP Invest, Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond, Enid Ingemanns Fond, Fondet for Dansk Norsk Samarbejde, seks datterselskaber af M. Goldschmidt Holding A/S, Solar A/S, Selskabet af 11. december 2008 ApS, Mahia 17 ApS og Dagrofa ApS. Medlem af investeringskomiteen i GRO Capital I.

Gennem 25 år frem til udgangen af 2007 var Jens Peter Toft ansat i Danske Bank, bl.a. som underdirektør, vicedirektør og Global Head of Corporate Finance.