Politik om inhabilitet

Bestyrelsen for Dansk Vækstkapital I er sammensat af aktive og professionelle erhvervsfolk, og disse personer har netop den position og erfaring, fordi de investerer og udfører bestyrelsesarbejde. Der kan derfor forekomme situationer, hvor bestyrelsens medlemmer har relationer til fonde, som Dansk Vækstkapital I overvejer at investere i.

For at fastlægge nogle rammer for, hvordan bestyrelsen forholder sig til sådanne situationer, har bestyrelsen besluttet følgende politik vedrørende inhabilitet.

Dansk Vækstkapitals bestyrelse har valgt en moderat, forsigtig linje, der tager udgangspunkt i de regler om inhabilitet, der gælder for kapitalselskaber, men som samtidig varetager hensynet til, at omverdenen også vil opleve beslutningerne som fair og upartiske.

Bestyrelsen pålægger derfor det enkelte medlem at orientere om de relationer, som medlemmet har i forhold til en fond, som Dansk Vækstkapital overvejer at investere i. Orienteringen sker til bestyrelsens formand, der forelægger spørgsmålet for den øvrige bestyrelse. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vil herefter forholde sig til, hvorvidt det pågældende medlem er inhabilt i den konkrete situation.

Bestyrelsens medlemmer skal bl.a. orientere om følgende relationer:

  • Personlig investering i nye eller eksisterende fonde (såvel direkte som indirekte gennem investeringsselskab)
  • Deltagelse i advisory board eller udførelse af tilsvarende opgaver for fonden
  • Nær personlig eller forretningsmæssig tilknytning til key-fondens ledelse
  • Udførelse af bestyrelsesopgaver i forhold til fondens porteføljeselskaber.

Spørgsmål om inhabilitet afgøres konkret i det enkelte tilfælde.