Årsrapport

2019

En moden portefølje i fortsat positiv udvikling 

Dansk Vækstkapitals portefølje har i 2019 fastholdt den positive udvikling, som har kendetegnet de seneste år. Årets positive resultat på 367 mio. kr. er tilfredsstillende og bringer det akkumulerede resultat op på knap 2 mia. kr. Dansk Vækstkapital fortsætter med at levere et solidt tilbageløb til investorerne samtidig med et betydeligt samfundsaftryk.

I Dansk Vækstkapital kan vi se tilbage på et år, hvor porteføljen er modnet yderligere, og værdiudviklingen er fortsat i meget positiv retning.

Året har budt på fine exitter som eksempelvis Maj Invests salg af Proløn til softwarekoncernen Visma og FSN Capitals salg af Fitness World til den internationale kæde Pure Gym. Samtidig har vi set flot værdiudvikling i selskaber som Polaris Equitys Molslinjen og Godt Smil hos Maj Invest.

Med endnu et trecifret millionoverskud har det akkumulerede resultat for Dansk Vækstkapital nu rundet 1,9 mia. kr., og det samme har tilbagebetalingen til investorerne. Det er på dette tidspunkt i fondens levetid et konkurrencedygtigt afkast, som vi kan være tilfredse med.

Lige så væsentligt er det, at Dansk Vækstkapitals aktiviteter – sideløbende med de finansielle afkast – bidrager til andre målbare resultater: nemlig vækst og udvikling på tværs af geografi, brancher og virksomhedsstadier. Samlet har virksomhederne i fondenes porteføljer skabt mere end 3.000 nye arbejdspladser i Danmark og en omsætningsvækst på 17 mia. kr. Det er et betydeligt samfundsøkonomisk aftryk.

I indeværende år må vi desværre belave os på, at der både i Danmark og internationalt vil være betydelig økonomisk usikkerhed som følge af det globale udbrud af virusset covid-19. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at spå om det fulde omfang af de negative effekter. Med samlede investeringer i 233 virksomheder siden Dansk Vækstkapitals etablering, hvoraf 15 kom til i 2019, er jeg dog sikker på, at vi også i de kommende år kan se frem til overbevisende væksthistorier.

God læselyst med denne udgave af årsrapporten.

Lars Nørby Johansen
Bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital K/S

HENT ÅRSRAPPORTER

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

FAKTA OM DANSK VÆKSTKAPITAL I

FONDSMIDLER

4,1 mia.

FONDE I PORTEFØLJEN

16