Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

DANSK SELSKAB REJSER 35 MILLIONER TIL AT FORBEDRE BLODTRYKSMÅLINGER

23/02 2012

Pressemeddelelse: Det danske selskab Sense A/S har netop rejst 35 millioner til deres banebrydende medicinske teknologi inden for blodtryksmåling. Teknologien fungerer uden nogen mærkbar fysisk påvirkning og vil bl.a. afhjælpe fejldiagnosticeringer af forhøjet blodtryk ved lægekonsultationer, som i sig selv kan resultere i forhøjede målinger. Den samlede investering kommer fra venturefonden SEED Capital og Vækstfonden og skal bruges til at færdigudvikle produktet samt kommerciel lancering i 2013.

Forhøjet blodtryk har betydning for mere end en fjerdedel af befolkningen i den vestlige verden, og det vurderes, at op imod 12 pct. af alle dødsfald kan tilbageføres til denne lidelse. Forhøjet blodtryk er således en af verdens største sygdomsområder, og den vigtigste faktor i behandlingen af dette er en præcis diagnose.  Nuværende diagnostiske løsning er måling af blodtryk i forbindelse med lægekonsultationer og typisk ved hjælp af manchet-metoden, men denne løsning har en række udfordringer, idet ubehag ved selve målingen og nervøsitet ved konsultationen begge kan medvirke til fejlbehæftede målinger. Herudover er man blevet opmærksom på, at en lang række kardiovaskulare sygdomme kan diagnosticeres langt bedre ved at måle blodtryk over en almindelig 24 timers døgnrytme, og hertil er manchet-metoden ikke særlig velegnet.

Det danske selskab Sense A/S udvikler blodtryksmåleren ContiPress™, som løbende måler patientens blodtryk 24 timer i døgnet og ned til hver 10. sekund både nat og dag, uden at brugeren bemærker det. ContiPress™ består af et intelligent plaster, som lægen eller sygeplejersken anbringer på patientens overarm. Herfra overvåger enheden patientens blodtryk over 24 timer og lagrer dem til efterfølgende analyse via et medfølgende stykke software hos lægen. Resultatet er tilbundsgående data om patientens blodtryk i et døgn og dermed et optimalt udgangspunkt for at kunne foretage den korrekte diagnose.

Sense har rejst 35 millioner i en investeringsrunde med SEED Capital og Vækstfonden.  Det er tredje gang virksomheden rejser kapital, siden den blev stiftet i 2006 i forbindelse med en investering fra SEED Capital. Anden runde investering kom fra SEED Capital og Vækstfonden i 2010. ContiPress™ er i øjeblikket udviklet til en prototype, som er klinisk afprøvet på personer med meget store forskelle i både blodtryk, BMI (body mass index) og alder med lovende resultater, som verificerer måleprincippet. Investeringsrunden skal bruges til at færdigudvikle apparatet samt afprøve ContiPress™ i en mere omfattende klinisk test inden det forventes kommercielt lanceret.

Citater og Kontakt

 • Peter M. Eriksen, CEO i Sense A/S:
  ”En af forudsætningerne for at lancere et avanceret medicinsk instrument er, at have den fornødne finansiering. Vi er derfor enormt lykkelige over den interesse, som SEED Capital og Vækstfonden har vist vores virksomhed. Investeringen gør, at vi forhåbentlig kan hjælpe millioner af mennesker, som lider af forhøjet blodtryk.”
  pme@sense-as.dk / 51 99 66 00
 • Carsten Schou, General Partner i SEED Capital:
  “ContiPress™vil løse et meget vigtigt medicinsk problem for mange mennesker, og det er et privilegium at deltage i udviklingen af Sense og dets banebrydende teknologi”.
  cs@seedcapital.dk / 40 74 83 18
 • Tonni Bülow-Nielsen, Investeringsansvarlig i Vækstfonden:
  ”Det er lykkedes Sense at få deres teknologi klinisk og teknisk valideret, og de har nu vist, at teknologien fungerer i praksis. Det er en afgørende milepæl i virksomhedens udvikling og har været forudsætningen for, at vi og de øvrige investorer nu er kommet med yderligere kapital.
  tbn@vf.dk / 40 81 22 33
 • Ekstern indsigt i den beskrevne problematik kan fås ved kontakt til professor og overlæge Michael Hecht Olsen på Odense Universitetshospital.
  mho@dadlnet.dk / 65 41 17 69

Såfremt det har interesse kan vi være behjælpelige med at finde en patient, som kan fortælle om deres oplevelser med ovenstående problem.