Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

DK-FOOD’S A/S OG MAJ INVEST EQUITY INDGÅR PARTNERSKAB

12/01 2016

For at understøtte den fremtidige vækst har DK-Food’s A/S besluttet at indgå partnerskab med Maj Invest Equity. Maj Invest Equity vil købe 70% af aktierne i DK-Food’s A/S og de resterende 30% vil fortsat være ejet af direktionen, der består af Steffen Ramsgaard og Per Fischer Larsen.

DK-Food’s A/S blev grundlagt i 2003 og er i dag en ledende europæisk producent af pepperoni, chorizo og salami, hovedsageligt til europæiske producenter af fryse- og kølede pizzaer primært indenfor detailsektoren, men også i stigende grad til foodservice segmentet. Selskabet har hovedkontor og egen produktion i Thorning nord for Silkeborg. Direktionen består i dag og vil også fremadrettet bestå af Steffen Ramsgaard og Per Fischer Larsen.

Selskabet har siden etableringen oplevet støt stigende efterspørgsel fra selskabets kernekunder i England og Irland, samt løbende etableret samarbejde med flere nye kunder i specielt Tyskland, Italien og Spanien. Det er vigtig for selskabet at være tæt på sine kunder og sikre, at fødevaresikkerhed, produktkvalitet og fleksibilitet er af højeste standard. Internt har selskabet formået at optimere egne produktionslinjer og fastholde medarbejderne, hvilket er essentielt for både at kunne vækste og samtidig vækste rentabelt.

”Fra at være en mindre producent til i dag at være ledende indenfor produktion af pepperoni, har vi de sidste år været bevidste om, at virksomheden på et tidspunkt ville få brug for en samarbejdspartner, som vil kunne være med til at fremtidssikre vores ambition om høje vækstrater de kommende år. Det har ikke været afgørende, at det sker på nuværende tidspunkt, men vigtigst, at vi var overbevidste om, at vi fik en samarbejdspartner, som havde samme tilgang til at drive forretning som os.”

”Vi ser frem til den fremtidige rejse sammen med Maj Invest Equity. Med dem om bord får vi tilført sparring mht. strategisk og organisatorisk udvikling uden, at vi skal gå på kompromis med DK-Food’s A/S’ visioner og kultur, hvilket har været af central betydning for os i vores søgen efter den rigtige samarbejdspartner. Der har under hele processen op til den endelige aftale været en rigtig god fælles forståelse af, hvordan vi ser selskabet i dag og fremadrettet.” fortæller Steffen Ramsgaard og Per Fischer Larsen, DK-Food’s A/S.

Maj Invest Equity har indgået et partnerskab med DK-Food’s A/S bl.a. baseret på et rigtig solidt forretnings fundament og forventninger om fortsat vækst.

”Vi har fra det første møde med Steffen og Per haft en rigtig god kemi og en fælles vision omkring DK-Food’s A/S. Selskabet har en fantastisk evne til at lave innovation i samarbejde med kunderne, hvilket bl.a. er medvirkende til deres meget tætte kunderelationer. Dertil sætter vi stor pris på, at væksten skal ske trinvis og i et tempo, hvor kvalitet, kunderne og medarbejderne alle skal kunne følge med. Det er vigtigt for os alle, at den fortsatte udvikling af selskabet sker med udgangspunkt i den samme kultur, som Steffen og Per med stor succes har drevet virksomheden frem til nu.” siger Partner Per Høholt.

I forbindelse med transaktionens gennemførelse har PwC Corporate Finance været rådgiver for ejerne af DK Food’s A/S.

Parterne har besluttet ikke at oplyse købesummen.

Kontaktpersoner:
Steffen Ramsgaard, CEO, DK-Foods, tlf. 8688 0013
Per Fischer Larsen, CEO, DK-Foods, tlf. 8688 0013
Per Høholt, Partner, Maj Invest Equity, tlf. 5140 8101

Om DK-Food’s
For yderligere information se www.dk-foods.dk

Om Maj Invest Equity
Med et samlet kapitaltilsagn på omkring 8,5 mia. kr., mere end 20 porteføljevirksomheder og 15 investeringsmedarbejdere er Maj Invest Equity en ledende private equity aktør i Danmark. Maj Invest Equity har rødder i LD, som i sit mangeårige virke indenfor unoterede aktier har skabt grundstenene til Maj Invest Equity’s strategi, som er fokuseret på virksomhedernes udvikling og ansvarligt ejerskab.

For yderligere information se www.majinvest.com

 


Dansk Vækstkapital har afgivet et investeringstilsagn på DKK 400 mio. til Maj Invest Equity 4