Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

INDUSTRI UDVIKLING IV INVESTERER I TENAX SILD

19/05 2015

Industri Udvikling har tegnet aktier i virksomheden Tenax Sild A/S, som producerer forædlede fiskeprodukter.

De øvrige aktionærer udgøres af adm. direktør Michael Pedersen, formand Morten Rahbek samt økonomichef Marianne Skov. Morten Rahbek og Marianne Skov er trådt ind i virksomheden i begyndelsen af 2013 og har tidligere succesfuldt drevet Rahbek fisk.

Tenax blev grundlagt i 1987 og producerer forædlede fiskeprodukter i form af kvalitetssild i lager og dressinger samt fiskefrikadeller. Virksomheden ligger i Nyborg og har ca. 50 ansatte. Kunderne er såvel store danske detailkæder som førende foodservice-virksomheder. Tenax har gennem en årrække opbygget flere anerkendte mærker, som markedsføres og sælges ind til forskellige kundesegmenter, herunder bl.a. “Tenax Sild” (foodservice) og ”Fiskemandens” (detail).

Tenax overtog i januar 2015 konkurrenten Lykkeberg, som komplementerer Tenax på både kunde- og produktsiden, bl.a. via en række stærke brands i specielt detailhandlen. Målet med overtagelsen er at skabe en markedsledende position i Danmark inden for sildeprodukter og herudover forventes en række betydelige synergier på den samlede forretning gennem sammenlægning af produktionen i Nyborg. Efter integrationen af de to virksomheder er det planen, at Tenax skal vokse yderligere, og de nuværende aktionærer har derfor ønsket at få en partner med til den fremtidige udvikling af selskabet.

For yderligere spørgsmål kontakt venligst:

Ronnie Møller-Thorsøe, Industri Udvikling
rmt@industriudvikling.dk
Mobil: 28 95 20 20

Dansk Vækstkapital har afgivet et investeringstilsagn på DKK 190 mio. til Industri Udvikling IV.