Nyheder fra

Dansk Vækstkapital

CAPIDEA INVESTERER I BROEN-LAB

07/01 2015

Investeringen betyder, at Capidea bliver majoritetsaktionær i BROEN-LAB. Tidligere eneejer og administrerende direktør i Dameca A/S, Jan Sindesen, investerer også i selskabet, og bliver samtidig ny bestyrelsesformand. Administrerende direktør, Jesper Torp, fortsætter og bliver samtidig medaktionær i selskabet.

BROEN-LAB er i dag en division i BROEN A/S, og investeringen gennemføres som køb af aktiver og aktiviteter (en såkaldt ”carve-out”). Sælger er BROEN A/S, som er ultimativt ejet af det børsnoterede hollandske selskab, Aalberts Industries N.V.

”BROEN-LAB er en ledende international virksomhed i et attraktivt nichemarked. Selskabet har stærke kompetencer og har over en lang årrække opbygget en stærk markedsposition. Vi er overbevist om, at BROEN-LAB har et betydeligt vækstpotentiale og vi ser frem til at bidrage til den fortsatte positive udvikling af selskabet.” siger Jens Thøger Hansen, Partner hos Capidea.

Jan Sindesen, der er investor i en række software og industrivirksomheder og i dette tilfælde investerer sammen med Capidea, indtræder som bestyrelsesformand: ”BROEN-LAB har opbygget en markedsledende position gennem mange år. Produktporteføljen er stærk, et imponerende leverance system og med et globalt salgs- og servicenetværk. Dette kombineret med et godt ledelsesteam gør, at der kan skabes yderligere lønsom vækst.”

”Vi er stolte over den udvikling, som BROEN-LAB har gennemgået, og jeg er overbevist om, at der er skabt et solidt fundament for vækst de kommende år. Væksten skal sikres med udgangspunkt i den lagte strategiplan med henblik på at accelerere væksten indenfor såvel globalt salg til professionelle laboratorier og uddannelsessektoren samt nødbruser løsninger til den brede industri. siger Jesper Torp, administrerende direktør og fremover medejer af BROEN-LAB. Han tilføjer: ”Med den relevante kompetence som Capidea og Jan Sindesen kommer med, vil vi kunne accelerere væksten.

Om Capidea
Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore danske virksomheder med potentiale for vækst. Capidea blev etableret i november 2006 og har kapitaltilsagn for i alt DKK 1,5 mia fordelt på to fonde.

Ud over institutionelle investorer, omfatter investorkredsen en række veldrevne virksomheder og dygtige erhvervsledere, som indgår aktivt i Capideas netværk.

Capidea investerer i virksomheder inden for industri, handel, distribution og service. Capidea har til dato foretaget investeringer i 13 virksomheder, med en samlet omsætning på ca. DKK 4 mia.

Om BROEN-LAB
BROEN-LAB udvikler, producerer og sælger komplette armaturløsninger (LAB- segmentet) til professionelle laboratorier og uddannelsessektoren samt nødbrusere og andet sikkerhedsudstyr (ESS-segmentet) til primært den farmaceutiske industri, føde- og drikkevaresektoren samt uddannelsessektoren.
Virksomheden har på sit område en ledende markedsposition inden for den farmaceutiske industri, hvor kunderne primært er producenter af møbler og skabe til laboratorier og offentlige institutioner. Herudover sælges ESS-produkter til industrien generelt. BROEN-LAB har en global salgs- og serviceorganisation, hvor de største markeder er Tyskland, UK, Norden og Benelux. BROEN-LAB har outsourcet den egentlige produktion til eksterne partnere, men har egen produktudvikling, slut- bearbejdning og montage samt kvalitetstest på hovedkontoret i Assens.

Aktiviteten blev udskilt som en særskilt division i BROEN A/S i 1980. BROEN-LAB har hovedkontor i Assens på Fyn og beskæftiger i alt 71 personer, hvoraf 55 er ansat i Danmark.

For mere information, kontakt BROEN-LAB:
Jesper Torp, administrerende direktør
Tlf: +45 23 40 10 99
E-mail: jto@broen-lab.com

For mere information kontakt Jan Sindesen:

Jan Sindesen, bestyrelsesformand
Tlf: +45 40 20 81 20
E-mail: jan@sindesen.dk

For mere information, kontakt Capidea:

Jens Thøger Hansen, Partner
Tlf: +45 40 34 64 62
E-mail: jth@capidea.dk